Graven waarvan het grafrecht is vervallen, worden door de gemeente Bronckhorst bovengronds geruimd. Dat betekent dat de grafbedekking en gedenktekens verwijdert worden. Het ruimen van graven doet de gemeente aan het einde van elk jaar. De graven kunnen dan opnieuw worden uitgegeven.

Als een graf op de nominatie staat om geruimd te worden, wordt dit vermeldt met een mededeling (sticker) op het graf. Het blijkt dat mensen deze extra service niet altijd als prettig ervaren. Daarom voorziet de gemeente Bronckhorst de graven voortaan niet meer van een mededeling. Dit geldt voor graven waarvan vanaf 1 november 2021 het grafrecht aan de gemeente is vervallen. De rechthebbenden voor wie dit geldt zijn op de hoogte gebracht.

Na het besluit dat het grafrecht vervalt heeft een rechthebbende zes weken om bezwaar in te dienen en acht weken om in overleg met de beheerder van de begraafplaats het gedenkteken (zelf) te verwijderen.