Het college van B&W van de gemeente Oude IJsselstreek heeft op dinsdag ingestemd met het totale investeringsbudget voor de realisatie van IKC (Integraal Kind Centrum) De Wijssel in Gendringen. In de raadsvergadering van mei wordt aan de gemeenteraad extra budget gevraagd, zodat de opdracht door de bouwheer Essentius aan SMT Bouw en Vastgoed BV verleend kan worden.

Vooruitlopend hierop wordt in overleg met Essentius, de basisschool, kinderopvang en gemeente het ontwerp verder uitgewerkt. De basisschool en de kinderopvang zijn de toekomstige gebruikers van het IKC De Wijssel.“Wij zijn heel blij met dit resultaat. Het was een lang gekoesterde wens om tot deze nieuwbouw te komen. Onze ambitie is dat alle kinderen in Oude IJsselstreek gelijke kansen hebben, zodat ze met een goede start aan hun toekomst kunnen beginnen. Uitgangspunt is dat elk kind kan opgroeien en zich kan ontwikkelen in zijn eigen omgeving met de hulp en ondersteuning die daarvoor nodig is. Goed onderwijs is daarbij essentieel. De geplande nieuwbouw van IKC De Wijssel levert hier een belangrijke bijdrage aan” aldus wethouder Marco Bennink van Onderwijs.

In het derde kwartaal van dit jaar wordt de omgevingsvergunning ingediend, zodat de bouw in het schooljaar 2023 – 2024 kan plaatsvinden. ”We streven ernaar dat het nieuwe IKC in het schooljaar 2024 – 2025 in gebruik kan worden genomen” aldus wethouder Bennink.

© Foto: RTV Ideaal (archief)