Ook dit jaar kunnen grondeigenaren in het buitengebied van Bronckhorst een gratis boom krijgen onder het motto ‘Eén boom mot kun’n’. Bomen zijn belangrijk voor ons landschap, de biodiversiteit, het klimaat en onze leefomgeving. Grondeigenaren kunnen daar op deze manier een mooie bijdrage aan leveren. De gemeente Bronckhorst en provincie Gelderland betalen de boom en Vereniging Bomenbelang en Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt Bomen zorgen voor de uitvoering van het project.

In overleg wordt een boomsoort gekozen die past bij de lokale omstandigheden: bodemgesteldheid, waterhuishouding en het omringende landschap. De volgende boomsoorten zijn beschikbaar: winter- of zomereik, linde, beuk, kastanje, populier, walnoot, zwarte els, berk en vliegden. Fruitbomen worden niet verstrekt binnen dit project. Het is de bedoeling dat de bomen uiteindelijk uitgroeien tot vrijstaande bomen van monumentale omvang.

Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt coördineert de actie en neemt contact met deelnemers op. Aanmelden kan tot en met 31 oktober via het aanmeldformulier op de website van Bronckhorst: www.bronckhorst.nl/aanmeldeneenboom