© Foto: RTV Ideaal (archief)

Het college van de gemeente Oude IJsselstreek heeft groen licht gegeven voor een verzoek voor de realisatie van twee boomhutten en drie Tiny-Houses op het perceel Rademakersbroek 6 te Varsseveld. Dit besluit markeert een belangrijke stap in het ondersteunen van innovatieve initiatieven en het bevorderen van verblijfsrecreatie in de regio.

De beslissing van het college komt voort uit een zorgvuldige afweging van verschillende factoren, zoals het gemeentelijk beleid en de lokale behoeften. Het voorgestelde project past binnen de bredere toekomstvisie van de gemeente, waarin ruimte wordt geboden voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties.

Het voorgestelde project wordt tevens beschouwd als een pilot, die vooruitloopt op de ontwikkeling van een uitnodigingskader voor recreatie en toerisme. Dit kader zal initiatiefnemers in staat stellen om binnen bepaalde planologische kaders ruimte te creëren voor toeristische activiteiten, waarbij het principe van wederkerigheid centraal staat.