Het ministerie van Defensie houdt van 12 tot en met 14 december 2023 een oefening voor helikopterpiloten. Er is een tijdelijk laagvlieggebied aangevraagd voor Oost Nederland.

De helikopterbemanningen worden getraind in laag blijven om zich te verschuilen. Dekking zoeken doen zij op lage hoogte achter obstakels, zoals een rij bomen, een bosperceel of heuvel. Hierdoor kunnen zij ongezien hun missie uitvoeren en buiten het radarbeeld van de tegenstander blijven. Laagvliegen en gebruik maken van de dekking van het terrein is een manier van zelfbescherming voor helikoptervliegers en dit vraagt om specifieke training en ervaring.

Via de website van de luchtmacht kunnen de vliegbewegingen van de helikopters worden gevolgd. Tijdens de oefening wordt geprobeerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

© Foto: Ministerie van Defensie (archief)