© Foto: RTV Ideaal (archief)

Rond kerst is op een zolder in een woning aan de Bijvankskamp in Dinxperlo een Hennepplantage aangetroffen. Het betrof zestien planten en een kweektent. Alle planten en goederen rondom de hennepteelt zijn in beslag genomen. De zaak kwam aan het licht na een anonieme melding bij meldpunt Meld Misdaad Anoniem. De politie en het OM onderzoeken de zaak verder.

Hennepkwekerijen zorgen voor overlast in woningen en maken buurten onveilig. Voor hennepteelt wordt vaak gebruik gemaakt van illegaal afgetapte stroom en installaties die slecht zijn aangelegd. Daarom levert dit ernstige gevaren op zoals kortsluiting en lekkage met als gevolg brand- en ontploffingsgevaar. Ook kan schade aan woningen ontstaan door wateroverlast, stank en schimmelvorming. Daarnaast heeft hennepteelt vaak een relatie met andere vormen van georganiseerde criminaliteit en kan gepaard gaan met geweld, afpersing of liquidaties.

“Ik wil drugscriminaliteit uit onze gemeente weren. De gemeente en de politie doen er alles aan om onveilige situaties te voorkomen en aan te pakken. Wij zijn hierbij ook afhankelijk van meldingen die inwoners doen. Ik roep inwoners dan ook op om het te melden als ze iets verdachts zien. Of het nu gaat om vermoedens van een hennepkwekerij, zoals hier, of een lab voor synthetische drugs. We willen deze illegale praktijken niet, net zomin als de risico’s die ze met zich meebrengen voor de openbare orde en veiligheid” aldus burgemeester Anton Stapelkamp.

© Foto: RTV Ideaal