In de raadsvergadering van de gemeente Bronckhorst werd donderdagavond 28 oktober stil gestaan bij de herbenoeming van Marianne Besselink als burgemeester van Bronckhorst. Na 6 jaar zat haar ambtstermijn er op. Op 27 mei 2021 besloot de gemeenteraad unaniem om haar aan te bevelen voor herbenoeming. Dit besluit was gebaseerd op het positieve advies van de ‘Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester’. Op de aanbeveling van de raad volgde onlangs het officiële koninklijke besluit dat Marianne Besselink per 28 oktober 2021 wordt herbenoemd voor een periode van zes jaar.

Marianne Besselink is zeer verheugd met haar herbenoeming. “Ik ben er trots op dat ik burgemeester mag zijn van deze prachtige gemeente. Met een geweldige natuur en cultuur. Maar vooral onze inwoners en hun naoberschap, ook in moeilijke tijden, maken Bronckhorst een unieke gemeenschap waarvoor ik mij ook de komende jaren heel graag inzet als burgemeester.” Wel constateert ze een verharding in de debatten en roept ze op tot het tonen van respect voor de standpunten van andere partijen. “Het blijft altijd een afweging van de belangen, met als uitgangspunt: hard op de inhoud, zacht op de mens”.

Om de banden met de inwoners van Bronckhorst te versterken zal ze binnenkort 6 keer “met de inwoners aan de slag gaan”.

Foto’s: Toon Roelofsen