Het SKB in Winterswijk lijkt bijna terug bij af. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid wil de acute zorg centraliseren in Nederland en dat betekent minder ziekenhuizen met een spoedeisende hulp. Dat zou kunnen betekenen dat het ziekenhuis in Winterswijk de intensive care (ic) en de verloskunde in de toekomst alsnog kwijtraakt, blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland.

Kuipers wil de acute zorg in Nederland ‘slimmer organiseren’, mede als gevolg van de schaarste aan zorgpersoneel. De kwaliteit van de acute zorg is in zijn ogen belangrijker dan de fysieke afstand tussen patiënt en ziekenhuis. De 45-minutennorm is daarbij een voorwaarde; bij een levensbedreigende situatie moeten mensen in ons land binnen 45 minuten met een ambulance in een ziekenhuis met een spoedeisende hulp (SEH) kunnen zijn.

Het personeel van het SKB heeft samen met de Stichting Behoud SKB succesvol gestreden voor een volwaardig basisziekenhuis in Winterswijk, dus met behoud van de SEH, en is per 1 januari 2021 weer losgekoppeld van het Slingeland Ziekenhuis (SZ) in Doetinchem. Zonder de acute zorg zou het SKB een uitgekleed ziekenhuis zijn geworden voor geplande zorg en ‘EHBO-taken’.

Foto: Omroep Gelderland