De ideeënavond Levend landschap Wichmond is vanwege de aangescherpte coronamaatregelen verplaatst naar 27 januari 2022. Meer bloemrijke bermen, het opruimen van zwerfafval, wandelroutes onderhouden en realiseren, herstellen van landschapselementen of verbeteren van het leefgebied voor bijen en vogels? Heeft u ideeën om het landschap rond Wichmond en Delden aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap Wichmond op donderdag 27 januari 2022. De informatieavond begint om 20.00 uur in het Grand Café Bij Ludger aan de Vierakkersestraatweg 37 in Wichmond.

Tijdens een informatieavond wil de werkgroep ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Wichmond en Delden een impuls te geven. Belangrijkste thema’s zijn cultuurhistorie, ecologie/biodiversiteit, landschap, toegankelijkheid en educatie/jeugd. Het kan gaan om een actie voor meer vlinders, het inzaaien van bermen met bloemen voor bijen, aan de slag met streekeigen beplanting, aanleg wandelroute en meer.

Foto: Peter Eekelder