Maar liefst 21.000 meldingen van burenoverlast stroomden vorig jaar binnen bij organisaties die buurtbemiddeling aanbieden in heel Nederland. Het aantal meldingen blijft daarmee op een hoog niveau.

De coronamaatregelen zoals de maandenlange lockdown zorgden voor meer ergernissen en ruzie tussen buren. Dit blijkt uit de benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).
Afgelopen jaar stegen de aanmeldingen bij buurtbemiddeling landelijk met 3% en in de gemeente Lochem zelfs met 7%. En dat is bovenop de grote stijging van 2020.

Ook in 2021 ervaarden bewoners meer spanningen en overlast van elkaar. De meeste meldingen gingen over geluidsoverlast, maar ook over pesterijen en de tuinafscheiding. De buurtbemiddelaars bemiddelden in coronatijd vaker telefonisch. Soms moesten mensen ook langer wachten voor we konden gaan bemiddelen. Want de bemiddelaars konden niet altijd op huisbezoek.

Buurtbemiddeling is al 25 jaar een succes. 85% van de gemeenten bieden deze gratis dienstverlening aan. Buurtbemiddeling werkt met vrijwillige, goed getrainde bemiddelaars die buren weer met elkaar in gesprek brengen. Zo wordt overlast of burenruzies doeltreffend en zonder tussenkomst van politie, gemeente of woningbouwcorporaties opgelost.

Foto: Buurtbemiddeling