De Japanse duizend­knoop rukt op in Gorssel. Op zeker zestien plaatsen in en rond het dorp komt deze sterk woekerende plant al voor. Op 8 augustus a.s. om 20.00 uur is er een informatie­avond in De Brink bij de protestantse kerk, Hoofdstraat 27 in Gorssel over de Japanse duizend­knoop en het plan voor ‘buurt werkmiddagen’. Het zonder kennis verwijderen van de Japanse Duizendknoop kan leiden tot verdere verspreiding.

De gemeente heeft als beleid ‘beheersen’. In opdracht van de gemeente Lochem maait Cir­culus drie keer per jaar de bij Circulus bekende plekken met deze exoot. Maar dit is niet toe­reikend, want de plant wint ook in Gorssel steeds meer terrein. De Japanse duizend­knoop (Fallopia japonica) wordt tot de meest inva­sieve exoten gerekend. De soort breidt zich via wortel­uitlopers zeer snel uit. De wortel­stokken kunnen diep in de grond door­dringen en zelfs schade aan huizen, infra­structuur en wegen veroorzaken.

Op zaterdag 29 juli a.s. om 09.00 uur start een groep inwoners bij de hoek Warande/Nikkelsberg­weg om de plant op een ver­antwoorde manier te verwijderen. Iedereen die wil mee­helpen is van harte welkom. Aanmelden en meer informatie kan men opvragen bij Andrea van Schie of Hans Ebenau .

© Foto: Dirk van Schie