Binnenkort start een nieuwe ronde van het programma Zonnige Bedrijven in de gemeente Berkelland. De gemeente vindt het belangrijk dat ondernemers geholpen worden in het zetten van stappen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing. In het programma Zonnige Bedrijven in de Achterhoek brengt Agem namens Gemeente Berkelland kosteloos en onafhankelijk in beeld wat er nu -of op termijn- per situatie mogelijk is en welke keuzes ondernemers kunnen maken. Tijdens een bijeenkomst speciaal voor agrariërs worden alle (on)mogelijkheden behandeld.

De berichten over een vol elektriciteitsnet hebben ook de Achterhoek bereikt. Eerst vervelende berichten vanuit Liander en recentelijk ook vanuit TenneT, netbeheerder van het hoogspanningsnet. In het westelijke deel van Berkelland wordt volgend jaar door Liander meer capaciteit verwacht voor teruglevering, het oostelijke deel zou het jaar daarop volgen. Berkelland zou daarmee op korte termijn weer veel teruglevercapaciteit op het net van Liander erbij krijgen. Echter heeft TenneT op 2 september aan de noodrem getrokken. Gevolg: nieuwe aanvragen voor teruglevering door grootverbruikers kunnen tot zeker eind 2021 niet in behandeling worden genomen door Liander. Voor einde 2021 verwacht TenneT een congestieonderzoek af te ronden, waaruit meer duidelijk moet worden welke mogelijkheden er nog zijn voor teruglevering in de Achterhoek.

Ondanks de uitdagingen zijn er nog steeds mogelijkheden. Zo is salderen op eigen dak bij ondernemers met een kleinverbruik-aansluiting (max 3x80A in de meterkast) nog gewoon mogelijk en hier gelden géén transportbeperkingen. Tijdens de webinars zullen experts van Agem het programma Zonnige Bedrijven en de situatie rondom de huidige netcongestie toelichten. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De informatieavond voor agrariërs is op donderdag 7 oktober bij de Melktap aan de Nettelhorsterweg 21 in Geesteren.