© Foto: RTV Ideaal (archief)

Samen met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties heeft de gemeente Oost Gelre een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) opgesteld. Het college van B&W heeft ingestemd met het plan en de commissie vergadert op 23 april over dit onderwerp. De gemeenteraad neemt op 7 mei een besluit.

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is opgesteld samen met de schoolbesturen van primair, voortgezet, (voortgezet) speciaal onderwijs en kinderopvangorganisaties in Oost Gelre. In het plan staan gezamenlijke ambities, uitdagingen en afspraken over toekomstbestendige onderwijshuisvesting.

“Het is belangrijk dat onderwijs zo dicht mogelijk bij huis is, in een vertrouwde omgeving. De ondersteuningsbehoefte die kinderen en jongeren nodig hebben halen we naar de school toe, waar dat mogelijk is en past. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is ons koersdocument voor de periode tot 2038” aldus wethouder Dusseldorp-Ribbers van de gemeente Oost Gelre.