© Foto: RTV Ideaal

Net als in voorgaande jaren zijn inwoners van de gemeente Bronckhorst erg positief over de zorg en ondersteuning bij de uitvoering van de Wmo en jeugdhulp. Zij voelen zich serieus genomen en vinden dat de sociaal consulenten goed kunnen luisteren en vriendelijk zijn, dat wijst het cliëntervaringsonderzoek 2022 uit dat adviesbureau BMC in opdracht van vijf Achterhoekse gemeenten uitgevoerde.

Het onderzoek is gehouden onder Wmo cliënten die van maart 2022 tot en met juni 2023 een maatwerkvoorziening hebben gekregen en onder jongeren en ouders die jeugdhulp ontvingen. “Het is enorm belangrijk dat inwoners kunnen rekenen op betrouwbare en goede zorg. De gemeente is daarin een belangrijke schakel. Ik ben blij te merken dat ook inwoners onze dienstverlening al jaren positief waarderen” aldus wethouder Evert Blaauw van Zorg in de gemeente Bronckhorst.

De vragen over de Wmo gingen over het contact met de gemeente, het gesprek, de cliëntondersteuning, het gespreksverslag, de beschikking en (het effect van) de ondersteuning. Veruit de meeste inwoners die aan het onderzoek meededen zijn erg tevreden over het keukentafelgesprek. 91 procent van de respondenten in de gemeente Bronckhorst is van mening dat zij in een gesprek met de medewerker samen naar oplossingen hebben gezocht. Cliënten voelen zich serieus genomen (94 procent). Ook vinden ze dat ze snel geholpen worden (83 procent).