In de Oost Achterhoek krijgen steeds meer kerken een nieuwe bestemming. De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk zijn daarom samen aan de slag gegaan met een Kerkenvisie. Deze Kerkenvisie maakt onderdeel uit van de ‘Afgoodnota Oost Achterhook 2021-2024 en het Erfgoedbeleid Wi-j doet ’t samen 2017-2020. De gemeenten hebben voor de Kerkenvisie een bijdrage ontvangen vanuit de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. De Kerkenvisie Oost Achterhoek wordt nu ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraden in Aalten, Oost Gelre en Winterswijk.

Kerkgebouwen zijn dragers van betekenis en zingeving op verschillende niveaus en voor verschillende partijen; religieus en profaan, individueel en collectief. Een belangrijk deel van de kerken heeft te maken met teruglopende bezoekersaantallen, andere geloofsgemeenschappen zijn juist groeiende. Een kerkenvisie stelt eigenaren, overheden en betrokkenen in staat te anticiperen op de komende veranderingen ten aanzien van functie, gebruik en eigendom van de kerkgebouwen.

De Kerkenvisie Oost Achterhoek is behandeld in de colleges van burgemeester en wethouders van de drie gemeenten. De visie bestaat uit de verslagen van de gesprekken tussen de gemeente en de eigenaren en/of gebruikers van religieuze gebouwen in de betreffende gemeente. Verder is er per religieus gebouw een zogeheten Kerkenpaspoort opgesteld, die deel uitmaakt van de visie. In het paspoort staat de historie van het kerkgebouw beschreven en wat er bijzonder aan is.