© Foto: RTV Ideaal

De komende raadsvergadering van woensdag 17 mei in de gemeente Bronckhorst zal beginnen met een feestelijk, en belangrijk, tintje. Het kinderparlement biedt dan de raad een Toekomststoel aan met de veelzeggende tekst ‘De toekomst ligt in jullie handen’.

De Toekomststoel is een lege stoel die in iedere komende raadsvergadering de toekomst vertegenwoordigt en alle raadsleden eraan helpt herinneren om duurzaamheid mee te wegen in de besluiten die ze nemen. Met de stoel worden de raadsleden continu herinnerd aan het belang van een duurzame wereld van morgen. De stoel is bedacht door Jan Terlouw, groot voorvechter van duurzaamheid.

De komst van de Toekomststoel in de Bronckhorster raad is een initiatief van D66 en GBB, die hiervoor een motie indienden die de raad unaniem aannam. De indieners van de motie Martin Froberg (D66) en Han Pelgrom (GBB) krijgen de stoel, die een prominente plek in onze raadzaal zal krijgen, uit handen van het kinderparlement en de jeugdburgemeester aangeboden.

© Foto: RTV Ideaal (archief)