Elf gemeenten uit de regio kunnen de komende vijf jaar twintig miljoen euro inzetten om het water van piekbuien in stedelijk gebied beter te verwerken. Het bedrag moet bijdragen aan het waterrobuust en klimaatbestendig maken van de Achterhoek richting 2050.

Het miljoenenbedrag komt voort uit een samenwerking van elf gemeenten, de ‘Achterhoek+’. Naast de acht gemeenten, zijn ook Zutphen, Doesburg en Lochem betrokken. “Deze twintig miljoen euro wordt besteed aan het voorkomen van wateroverlast en het bestrijden van droogte in stedelijk gebied”, legt projectleider Jan-Arie van Berkum namens de betrokken partijen uit tegenover REGIO8. In elke gemeente zijn plekken gevonden waar water op straat komt te staan bij veel neerslag. Met onder meer het aanleggen van wadi’s en het herinrichten van wegdek moet water wél weg kunnen stromen. “Het moet op een plek terecht komen waar het geen schade oplevert”, aldus Van Berkum.

De investering komt voort uit de afspraak tussen overheden dat Nederland in 2050 ‘waterrobuust en klimaatbestendig’ moet zijn. De Achterhoek+ werkt daarbij samen met onder meer het waterschap en de provincie. De komende tijd worden afspraken gesloten met gemeenten over de concrete projecten. Berkelland, Lochem en Bronckhorst dienen als eerste projecten in en beginnen volgend jaar. De andere gemeenten volgen later. Ook zit er een ‘Regionale Adaptatie Strategie’ (RES, red.) in de pen. Dit moet de regio helpen om beter voorbereid te zijn op weersextremen.

Stimulans
De projectleider omschrijft het bedrag van twintig miljoen euro, waarvan Het Rijk één derde bijdraagt, als een stimulans. “Er moet veel meer gebeuren”, zegt Van Berkum over de uitvoering van de totale RAS. Zo wijst hij onder meer naar de invloed van hitte, temperaturen zullen in de zomer niet zelden oplopen tot boven de veertig graden. “Dit helpt gemeenten om de eerste stappen te zetten”, vindt de projectleider. “De uiteindelijke bedragen die moeten worden geïnvesteerd zijn vele malen groter.”