De thematentoonstelling Kloosterleven en ordes in de Achterhoek bij het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg is nog tot en met zondag 30 oktober te zien. De tentoonstelling belicht de plaats die congregaties en kloosterorden op het gebied van onderwijs, ouderenzorg en pastoraat innamen vanaf het midden van de negentiende eeuw tot in de tweede helft van de twintigste eeuw in de Achterhoek. De thematentoonstelling toont aan dat dit op velerlei gebied van invloed is geweest op de ontwikkeling van de Achterhoek.

Tussen kloosterorden en congregaties zijn kerkrechtelijke overeenkomsten en verschillen. Het zijn beide instituten van Godgewijd leven. Het belangrijkste verschil is de gelofte. Wie lid wordt van een congregatie legt een eenvoudige gelofte af. Leden van orden leggen een plechtige gelofte af van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid.

© Foto: Heiligenbeeldenmuseum