© Foto: REGIO8

De gemeente Doetinchem hoopt dat Bronckhorst luistert naar de resultaten van het belevingsonderzoek over de proef met de landbouwsluizen rond Laag-Keppel. De grote meerderheid van de invullers van het belevingsonderzoek had veel overlast tijdens de proef. Doetinchem hoopt dat de buurgemeente en de provincie geluiden van haar inwoners en ondernemers meenemen tijdens de besluitvorming.

“We vertrouwen erop dat dit meeweegt bij de vervolgstappen van de provincie en gemeente Bronckhorst”, aldus een woordvoerder van de gemeente. Uit de resultaten van het belevingsonderzoek blijkt dat vooral de inwoners van Wehl en Doetinchem hun mening klaar hadden over de proef. Tijdens de eerste proef hebben 2266 deelnemers de enquête ingevuld, bijna de helft daarvan kwam uit Wehl of Doetinchem. Bij de vragenlijst van het tweede gedeelte kwam precies de helft van de 3705 respondenten uit de gemeente Doetinchem. “Het is goed om te zien dat veel van onze inwoners en ondernemers in het effectgebied hun betrokkenheid hebben getoond”, laat de woordvoerder weten.

Bronckhorst geeft aan die geluiden mee te nemen in het vervolg. “Wij vinden het vervelend dat bewoners en ondernemers in het gebied overlast hebben ervaren tijdens de proeven”, aldus een woordvoerder van de gemeente. “Deze effecten wegen ook mee bij een uiteindelijk besluit.” Of de visie van de plattelandsgemeente gewijzigd is door de resultaten?: “Ons standpunt is en blijft het vinden van de best mogelijke oplossing voor het gebied. Dat kan een landbouwsluis zijn of niet. De opdracht is dat de oplossing binnen het bestaande wegennetwerk gevonden moet worden.”

Niet alleen de mening van inwoners werd gepeild, ook verschillende ondernemers vulden het onderzoek in. Ten tijde van de eerste proef merkte 87 procent van de ondernemers een negatieve verandering voor hun bedrijf. Het was te merken in de omzet. Ook de langere reistijd voor leveranciers en personeel zorgen voor hogere kosten. Bij de tweede proef was dit 84 procent.

Het streven van Bronckhorst en de provincie is om voor de zomer een besluit te nemen over de toekomst van de Dorpsstraat. Een klankbordgroep bestaand uit onder andere vertegenwoordigers van dorpsraden, aanwonenden en ondernemers gaat binnenkort met de ambtelijke projectgroep in gesprek, waarna er een advies volgt.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8