Het college van Bronckhorst geeft groen licht voor de komst van vijf nieuwe huizen op landgoed de Wiersse in Vorden. De woningen moeten komen in het bestaande pand van de oude zuivelfabriek.

Initiatiefnemer van de plannen is het landgoed zelf. Naast de woningen die in het bestaande gebouw staan ingetekend, moeten er ook parkeerplaatsen en een klein bijgebouw voor opslag komen. Daarnaast is de voormalige directeurswoning onderdeel van de plannen. Wethouder Emmeke Gosselink: “Door het realiseren van de woningen blijft dit bijzondere pand behouden. Tegelijkertijd zorgt dit op termijn ook voor stabiele inkomsten voor het landgoed, wat bijdraagt bij aan de instandhouding van de natuur en het prachtige erfgoed op de Wiersse.”

Volgens de wethouder zijn zowel woningen voor starters, senioren als voor doorstromers onderdeel van de woningbouwplannen aan de Zuivelweg. “Dit plan is een voorbeeld van prettige samenwerking tussen de initiatiefnemer en gemeente, waarin gekeken is naar de gezamenlijke belangen”, aldus Gosselink. De gemeenteraad van Bronckhorst moet zich hier nog wel over buigen. Dit zal volgend jaar gebeuren.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

© Foto: REGIO8