Leerlingen van Almende College Isala hebben tijdens het IVN Jongeren Adviesbureau een advies gemaakt voor de gemeente Oude IJsselstreek om het J.F. Kennedyplein in Ulft klimaatproof te maken en de biodiversiteit te bevorderen. Op maandag 26 juni presenteerden de jongeren hun ideeën aan een jury, waarin onder andere wethouder Ria Ankersmit plaatsnam.

De adviesbureaus presenteerden hun plan en kwamen met ideeën zoals het creëren van een groene koepel met inheemse planten die de parkeerplaats overdekt. Of het aanleggen van overdekte plantenbakkengeulen, om te gebruiken tijdens evenementen zoals kermis op het plein. De gemeente Oude IJsselstreek was onder de indruk van de creatieve en uiteenlopende presentaties en heeft aangegeven het winnende idee mee te nemen in de herinrichting van het plein.

De jongeren maakten deel uit van het IVN Jongeren Adviesbureau Achterhoek, waarbij meer dan 795 jongeren uit de Achterhoek van middelbare en MBO-scholen bestuurders en organisaties adviseren over lokale vraagstukken met betrekking tot biodiversiteit. Het project begon op 24 april, toen de leerlingen de opdracht kregen van de gemeente Oude IJsselstreek. Gedurende de periode hebben de leerlingen de huidige situatie van het J.F. Kennedyplein verkend, verschillende belanghebbenden geïnterviewd en hun kennis over biodiversiteit vergroot door een bezoek aan natuurtuin ‘Natuurlijkbuiten’ in Sinderen. Deze kennis hebben ze vervolgens toegepast bij de ontwikkeling van hun advies en ontwerp.

De leerlingen hebben veel geleerd over klimaat en biodiversiteit in hun eigen omgeving. Het winnende groepje heeft het parkeerplein klimaatproof gemaakt door de helft van de tegels te vervangen door grasstroken. Ze hebben gedacht aan veiligheid en hielden in het ontwerp rekening met riolering en elektriciteit. Het plein wordt een thuis voor de huismus, waarvoor bomen, struiken en een fontein geplaatst worden.

© Foto: IVN