De brandweerkazerne in Almen krijgt na verhuizing naar de nieuwbouw een nieuwe bestemming. Gemeente Lochem wil de markt benaderen in de vorm van een biedprocedure, om zo te komen tot een nieuwe invulling van de brandweerkazerne aan de Berkelweg.

De marktconsultatie is een voorbereiding op de biedprocedure die start in de tweede helft van 2022. Voordat die kan starten, is een Programma van eisen nodig. De gemeente consulteert de markt samen met de Vereniging Almens Belang.

De gemeente Lochem nodigt geïnteresseerde marktpartijen uit om aan de marktconsultatie deel te nemen.
Meedoen kan door voor 7 juli een mail te sturen naar naar inkoop@lochem.nl.

Foto: brandweerkazerne Almen