Verdroogde graslanden, lege sloten en beken en droge poelen in natuurgebieden. De droge en warme periodes hebben de Achterhoek de afgelopen jaren hard geraakt. Boeren plaatsen schotten en zelfs skippyballen in slootjes om water vast te houden. Het waterschap roept op tot onorthodoxe maatregelen om het grondwaterpeil in stand te houden. Maar nu komen ook gemeenten zelf in actie, zoals Lochem.

Vier jaar geleden was klimaatverandering al wel een thema, maar in de verkiezingsprogramma’s kwam de droogte bijna niet aan bod. Dat is dit jaar anders. Het is een echt verkiezingsonderwerp geworden, want ook de lokale politiek denkt na over manieren om met de droogte om te gaan, zo schrijft Omroep Gelderland. “Het is een van onze hoofdthema’s”, zegt Henk Van Zeijts, lijsttrekker van GroenLinks in Lochem. “Het is een groot probleem voor onze natuur en landbouw. Daarnaast heeft hitte een negatief effect op onze gezondheid.”

Foto: Omroep Gelderland