Donderdag zijn er aan de Lage Wolboomsdijk in Aalten op meerdere plekken chemische stoffen gevonden die vermoedelijk drugs gerelateerd zijn. Rond de vindplaatsen hing een sterke en afwijkende geur. De vloeibare chemische stof is geloosd in een sloot en op meerdere plekken in de bodem. Daarmee is er sprake van bodemverontreiniging. Vandaag, een dag na de vondst is men begonnen met de sanering van de grond en is het slootwater afgezogen.

Van de inhoud zijn diverse monsters genomen om met zekerheid aan te tonen om welke stoffen het gaat. Experts vermoeden dat het om dezelfde substantie gaat die begin april werd gevonden in de Vennebulten op grondgebied van gemeente Oude IJsselstreek. Oude IJsselstreek heeft deze grond al grotendeels gesaneerd en laten onderzoeken.

De vindplaatsen van de lozingen in gemeente Aalten en de lozing die eerder in gemeente Oude IJsselstreek werd aangetroffen liggen hemelsbreed zo’n 300 meter uit elkaar. Daarom trekken de twee gemeentes nu samen op in het onderzoek. Zolang het onderzoek loopt, is het gebied afgesloten.

© Foto: gemeente Aalten