Vanaf vrijdag 3 december organiseert de Winterswijkse Chris Rougoor onder de vlag van COC Twente-Achterhoek maandelijks een contactavond voor lhbti+-ers uit de regio. De bijeenkomsten zijn bedoeld om op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te komen. De avonden zijn toegankelijk voor deelnemers van 18 jaar en ouder. 

Onlangs zijn de gemeentes Winterswijk en Oost Gelre officieel benoemd tot regenbooggemeentes. Als lid van de klankbordgroep is Chris hier nauw bij betrokken en nu ziet hij een kans om met zijn initiatief Rainbow Hangout hierop aan te sluiten. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt er kennis gemaakt met elkaar en wordt geïnventariseerd waar de interesses en behoeftes liggen.

De bijeenkomsten van de Rainbow Hangout starten vanaf vrijdag 3 december om 20.00 uur bij sociaal cultureel centrum Den Diek in Lichtenvoorde. In verband met de coronamaatregelen is aanmelden noodzakelijk. Dit kan via het mailadres: hangout@coctwenteachterhoek.nl.