De gemeente Doetinchem wil een aantal maatregelen nemen om de overlast van jongeren rondom de basisschool in de wijk Overstegen te verminderen. Volgens de gemeente gedragen de jongeren zich beter, maar aan de andere kant ziet de gemeente ook dat de brandstichtingen van de afgelopen maanden het gevoel van onveiligheid in de buurt hebben vergroot. Zo schrijft REGIO8.

“De laatste maanden is het rustiger, komen er minder meldingen van overlast binnen en worden andere dingen gemeld dan een jaar geleden”, schrijft de gemeente in een brief aan buurtbewoners rond de basisschool. “Jongerenwerkers hebben contact met de jongeren die nu naar het schoolplein komen. Vanuit dat contact zijn ze met jongeren in gesprek over het gedrag en de impact die dit heeft op de buurt”, aldus de gemeente. Buurtbewoner Astrid Huntink herkent zich niet in het beeld dat door de gemeente in de brief wordt geschetst. Buurtbewoners boden vorige maand nog een petitie aan bij de gemeenteraad, waarin werd gevraagd om maatregelen te nemen tegen de overlast. “Ik maak onderscheid tussen excessen en incidenten”, zegt Huntink. “Het gooien van eieren en mandarijnen naar buurtbewoners waren excessen, maar de overlast zoals vernielingen, brandstichting en geluidsoverlast is niet minder geworden.”

De gemeente gaat ook een werkgroep oprichten, waarin buurtbewoners, jongeren, gebruikers van de basisschool en professionals met elkaar kunnen toewerken naar een prettige plek voor jong en oud. “Daar ben ik wel positief over”, zegt Huntink. “Maar we willen wel met iemand aan tafel zitten die ook daadwerkelijk beslissingen kan nemen en daadkrachtig is. Wij willen als buurtbewoners vooruit en daarbij moet het niet alleen blijven bij praten, praten, praten.” Eerder deze week presenteerde de gemeente een aanpak voor de hele wijk Overstegen, de zogenoemde ABCD-aanpak (Asset Based Community Development). Het is een proces dat mensen samenbrengt in hun buurt, wijk of dorp om samen verandering teweeg te brengen. Vanaf deze maand gaat een wijkverbinder aan de slag in Overstegen om uitvoering te geven aan de ABCD-aanpak, die 1,5 jaar gaat duren. Het doel is onder meer om de wijk duurzamer en leefbaarder te maken.

Foto: Buurtbewoner Overstegen (archief)