Om de luchtkwaliteit in basisschool De Rank in Toldijk te verbeteren wordt bijna een half miljoen euro geïnvesteerd in mechanische ventilatie. Die ontbreekt momenteel volledig in het schoolgebouw uit de jaren 60, waardoor het binnenklimaat niet altijd in orde is meldt bericht De Stentor.

Naast de verbetering van de ventilatie, worden er ook energiebesparende maatregelen getroffen. Hierdoor moeten de lokalen in de zomer koeler en in de winter warmer blijven. De totale investering voor het installeren van mechanische ventilatie bedraagt bijna 414.000 euro. Bronkhorst draagt hieraan ruim een ton bij. Alle werkzaamheden moeten op korte termijn beginnen.

Foto: CBS De Rank Toldijk