© Foto: RTV Ideaal

B en w van Bronckhorst verlenen medewerking aan de bouw van 12 levensloopbestendige appartementen op het terrein van de voormalige basisschool De Bongerd in Hoog-Keppel. De ontwikkelaar Zegers Bouw heeft op 13 september 2021 met de gemeente een koopovereenkomst gesloten om op het perceel woningbouw te kunnen realiseren. De ontwikkelaar heeft de buurt betrokken bij zijn plannen, op basis van dit proces is het oorspronkelijke plan aangepast en heeft ook overleg plaats gevonden met welstand.

Om de bouw mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Voorafgaand aan de herziening van het bestemmingsplan worden b en w gevraagd in principe medewerking te verlenen. Dat is nu gebeurd. Deze zal in het tweede kwartaal van 2023 in procedure gaan. Het bestemmingsplan moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad en de provincie Gelderland.

Sinds 2019 is woningbouw in de gemeente Bronckhorst weer mogelijk. Met de dorpsraad Keppel en Eldrik is afgesproken om voor Hoog-Keppel eerst de locaties van de voormalige gemeentewerf en voormalige lagere school De Bongerd in de verkoop te brengen. Locaties waarvoor de gemeente geen specifiek doel meer heeft en nu ongebruikt en ‘leeg’ staan. Nieuwe woningbouw is dan een instrument om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren en om woningen toe te voegen die er nu niet of onvoldoende zijn.

© Foto: RTV Ideaal