Bronckhorst wil meer ruimte geven voor de realisatie van woningen in het buitengebied. Daarmee komt de gemeente onder meer agrariërs tegemoet die met hun bedrijf willen stoppen, evenals inwoners die woningen willen splitsen.

De verruiming van de mogelijkheden in het buitengebied wordt mogelijk door de nieuwe ambitie voor woningbouw. Tot 2030 kunnen er in Bronckhorst maximaal 2.200 nieuwe woningen worden toegevoegd. De gemeenteraad spreekt volgende week donderdag over dit voornemen, maar het college geeft nu alvast aan dat er meer ruimte komt voor wonen in het buitengebied. Naast agrarische bedrijven en woningsplitsingen, geldt de verruiming ook voor woningen in bijgebouwen bij bestaande huizen en woningbouw op landgoederen. Ook eerder afgewezen plannen kunnen opnieuw worden bekeken.

Voor agrarische ondernemers ziet de gemeente de verruiming als een stimulans om te stoppen: “Omdat het stoppen van intensieve veehouderij gezondheidswinst oplevert voor de directe omgeving, wordt dit beschouwd als verevening. Daarom krijgen intensieve veehouderijbedrijven een extra verruiming van de bouwmogelijkheden.” Ook zou er door leegstand van agrarische bebouwing het risico bestaan op ondermijning. Zo werden er recent drugslabs gevonden in Baak en Drempt.

Notitie
De verruiming is opgetekend in een notitie, waar de gemeenteraad donderdagavond 24 februari over stemt. Naast criteria en voorbeelden, is hierin ook een stappenplan neergezet voor initiatieven. “Zodat initiatiefnemers slagvaardig aan de slag kunnen met het maken van een woningbouwplan in het buitengebied”, aldus de gemeente. “De notitie geeft inspiratie en legt de voorwaarden duidelijk uit. Goede bouwplannen en slimme ontwerpen zijn welkom.”

Meilandjes
De mogelijkheid tot woningsplitsing komt te laat voor de familie Meiland. Zij wilden een boerderij aan de Aaltenseweg in Hengelo splitsen in twee woningen, maar kregen nul op rekest van de gemeente. “Een heel goed idee”, liet Erica Meiland eerder weten in reactie op het voornemen van Bronckhorst om meer ruimte te bieden voor wonen in het buitengebied.

‘Bouwen naar behoefte’
Bronckhorst hoopt dat veel verschillende doelgroepen gebruik maken van de verruiming. “Ons uitgangspunt is en blijft: bouwen naar behoefte en sturen op kwaliteit”, aldus wethouder Paul Hofman. “We zijn blij dat we meer ruimte kunnen bieden aan onze inwoners. Daarbij zijn we zuinig op ons groene buitengebied en de kwaliteit van het Bronckhorster landschap.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met de lokale omroep REGIO8

Foto: REGIO8 (archief, huis Meilandjes in Hengelo)