De recent verschenen woon- en vastgoedmonitor onderschrijft de ambitie van de Achterhoek om flink bij te dragen aan het doel voor meer woningen in Nederland. De Achterhoek heeft een fors aandeel van 8390 woningen ingediend. De monitor laat zien dat er in de Achterhoek nog te weinig woningen zijn voor starters (huur en koop) en ouderen, waarbij de behoefte aan ‘wonen met zorg’ groeit.

Daarnaast is de Achterhoek in trek bij nieuwkomers, gunstig voor de uit de pan rijzende vraag naar arbeidskrachten. De bouwplannen blijven momenteel nog achter bij de vraag. Kortom, de Achterhoekse woningmarkt staat voor stevige opgaven. Gezien de ambities van de regio en de bijdrage die de Achterhoek wil leveren aan de landelijke bouwopgave, staan er momenteel te weinig sociale huurwoningen en betaalbare huur- en koopwoningen.

”Daarom blijven we in de Achterhoek toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige en betaalbare woningen toevoegen voor iedereen. Er zijn goede voorbeelden te noemen, zoals de Uuthuuskes; flexwoningen voor jongeren, en verduurzaming van een flink aantal woningen, bijvoorbeeld met het behaalde Volkshuisvestingsfonds. Samen met woningcorporaties, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland bouwen we verder. Samen vormen we een passend regionaal woonplan tot 2030. Zodat inwoners het mooie rapportcijfer 8 voor wonen in de Achterhoek blijven geven” aldusArjen van Gijssel, voorzitter Wonen & Vastgoed bij 8RHK ambassadeurs.

Een grote groep die wil verhuizen in of naar de Achterhoek, lukt het ondanks de overspannen woningmarkt daadwerkelijk te verhuizen, alleen starters blijven achter. Slechts 20 procent van de starters met verhuisplannen verhuist. Daarbij belanden starters die willen kopen te vaak in een huurwoning, omdat er voor hen te weinig passende koopwoningen op de markt zijn. Voor de groeiende groep ouderen stijgt de vraag naar toegankelijke en geclusterde woonvormen, vanwege langer en zelfstandig thuis wonen.

© Foto: 8RHK ambassadeurs