André Hoogendijk (BO Akkerbouw) en Esther Veldhuis (ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit) hebben woensdag een intentieverklaring ondertekend voor de start van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw. Dit netwerk verbindt akkerbouwers in hun zoektocht naar steeds duurzamere teeltmethoden. Het netwerk speelt een belangrijke rol in de uitwisseling van kennis en informatie tussen theorie en praktijk.

Het ondertekenen van de intentieverklaring is het sluitstuk van het traject waarbij Matthé Elema als kwartiermaker heeft opgetreden voor de vorming van het nieuwe netwerk. Stimuland vervuld de rol van centraal loket voor het opzetten en ondersteunen van het netwerk. Daarmee is Stimuland het eerst aanspreekpunt voor akkerbouwers en voor partijen die iets willen met het netwerk.