Van 8 tot en met 11 augustus 2022 trainen militairen in een groot deel van het oosten van het land. Zij kunnen ook in en rond gemeente Bronckhorst komen.

Het gaat om een oefening waarbij helikopterbemanningen worden getraind. Dat betekent dat de militairen naast militaire voertuigen ook gebruikmaken van helikopters. Er wordt overdag en in de avonduren gevlogen, waarbij het kan zijn dat de helikopters laag overvliegen. In principe wordt alleen gebruikgemaakt van openbare wegen, paden en terreinen. Daar waar zij gebruikmaken van particuliere terreinen of objecten vragen ze van tevoren toestemming aan de eigenaren of beheerders.

Militaire oefeningen worden zorgvuldig voorbereid. Dit is van essentieel belang voor de oefenende eenheden, maar ook voor de omgeving van de oefenlocaties. Het kan zijn dat bewoners in de Achterhoek overlast ondervinden. Eventuele klachten kunnen worden ingediend bij ministerie van Defensie via 030 2180420 of via Jdvclaims@mindef.nl.

Foto: Defensie