© Foto: RTV Ideaal (archief)

Voor de afval- en grondstofinzameling in Bronckhorst zijn de ondergrondse inzamelcontainers op de milieuparkjes belangrijke voorzieningen. In 2022 besloot de gemeente Bronckhorst om op enkele locaties extra containers te plaatsen.

In Steenderen was gekozen voor een locatie op De Eiken, maar na zienswijzen over met name de afgelegen ligging is in afstemming met de Dorpsraad de berm van de Kastanjelaan ter hoogte van nr. 57 en 59 als nieuwe locatie gekozen. Deze locatie was ook in het voortraject in beeld, maar viel in eerste instantie af omdat de omgeving biodiversiteitswaarde heeft. Doordat de aanleg kleinschalig is kunnen betrokken partijen deze toch verantwoord inpassen, waarmee de wijk een aanvullende afvalscheidingsvoorziening krijgt. Er zal dan 1 container voor PMD en 1 container voor restafval komen.

De plaatsing van de ondergrondse containers op de Kastanjelaan in Steenderen is een voornemen. Inwoners kunnen op dit plan reageren tot en met 26 december via de website van de gemeente Bronckhorst. Hier staat ook een situatietekening.

© Foto: RTV Ideaal