© Foto: Pure Energie

Half juli 2023 werd bekend dat de provincie Overijssel 4 voorkeursgebieden voor windenergie had aangewezen. Een van deze gebieden is de A1-zone tussen Deventer en Holten-Rijssen, ten noorden van de gemeente Lochem. Om inwoners meer duidelijkheid te geven over wanneer en waar zij windprojecten kunnen verwachten, konden gemeenten programmeringsafspraken wind maken met de provincie Overijssel. De initiatiefnemers voor windmolens in de A1-zone houden 17 april tussen 15.00 en 21.00 uur een inloopbijeenkomst in de Ichthuskerk, Holterweg 106 in Colmschate.

De gemeente Deventer heeft afspraken gemaakt met de provincie Overijssel over het plaatsen van windmolens in de A1-zone. In de programmeringsafspraken is nu voorgesteld om tot 2030 deelgebieden 47 en 54 aan te wijzen. Deelgebied 54 ligt tussen de A1 en Epse en dit deelgebied ligt aan de gemeentegrens met Lochem. Daarom hebben inwoners van Epse en Kring van Dorth een brief van de gemeente Deventer ontvangen met meer informatie over de plannen en een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst.

De gedachte van de Deventer Energiecoöperatie en Coöperatie LochemEnergie is: “als er windmolens komen, dan zoveel mogelijk lokaal.” Dat betekent bijvoorbeeld dat de omgeving meedenkt bij het uitwerken van de plannen. Daarnaast is de insteek van de Deventer Energiecoöperatie en Coöperatie LochemEnergie dat ze gezamenlijk voor 50 procent eigenaar worden van het windpark. Inwoners van de gemeente Deventer en de gemeente Lochem kunnen lid worden van de coöperaties en zo invloed hebben op wat er met de opbrengsten wordt gedaan. Ook kunnen ze straks via de coöperaties mee-investeren in de windmolens.

De programmeringsafspraken zijn nog niet definitief, de gemeenteraad van Deventer spreekt vanaf 24 april over de afspraken tijdens een beeldvormende tafel. Het plan is om vier windturbines van elk 200 meter hoog te gaan neerzetten.

De mogelijke plek van het gebied met daarin de vier windturbines:

© Foto: Pure Energie