Afgelopen vrijdagavond is in het uitgaansleven van Doetinchem een neploverboyactie gehouden. De activiteit werd georganiseerd en uitgevoerd door de preventie werkgroep (JIP Apeldoorn, MEE Veluwe – Oost, GGD) van de ketenaanpak loverboys/jeugdprostitutie, in samenwerking met politie en in opdracht van de gemeente Doetinchem. Het doel was om jonge meiden en jongens bewust te maken van de werkwijze van loverboys, het gesprek aan te gaan en vooral ook handvatten te geven hoe je zaken voor jezelf veilig kan maken en houden.

Groepjes ‘neploverboys’ en ‘neplovergirls’ spraken jongens en meiden aan op een manier zoals ook loverboys zouden doen. Op die manier probeerden zij de jongeren over te halen om persoonlijke gegevens te verstrekken of mee te gaan voor een (erotische) fotoshoot. Wanneer de aangesproken jongens of meiden hiertoe bereid waren, maakten de ‘neploverboys’ bekend dat zij onderdeel uitmaakten van een actie en gingen preventiewerkers met de jongere in gesprek. Tijdens de vrijdagavond van de Doetinchemse Stadsfeesten werden ook bierviltjes op onbeheerde glazen drank gelegd met de tekst: “dit had GHB kunnen zijn”. Juist omdat het drogeren van jongeren tijdens het uitgaan kan leiden tot seksueel geweld of als methode wordt ingezet om jongeren te ronselen voor (seksuele) uitbuiting.

Het viel op dat jongeren zich anders gedroegen dan in 2018, toen heeft de gemeente Doetinchem deze actie ook gehouden. Toen liet 80% van de aangesproken jongeren zich over halen om mee te gaan. Dit jaar was dat slechts 20%. Een positief resultaat dus. Met name de lovergirls wisten zo nu en dan jongeren over te halen. Het plaatsen van bierviltjes op onbeheerde glazen, verliep gelukkig ook moeizaam. Over het algemeen paste de jongeren erg goed op hun drankje en namen niet zomaar een drankje aan. Alle jongeren met vragen kunnen terecht bij het meldpunt loverboys Noord Oost Gelderland. Het telefoonnummer is 0800-2000.

Foto: Gemeente Doetinchem