© Foto: RTV Ideaal

De gemeente Bronckhorst wil inwoners die het financieel moeilijk hebben duurzaam ondersteunen, zodat ze mee kunnen doen in de samenleving. Vooral voor kinderen is het belangrijk dat ze deelnemen aan activiteiten op school, aan sport en cultuur en met hun maatjes mee kunnen doen. Onlangs stelden de wethouders en burgemeester Marianne Besselink het bestaanszekerheid beleid op voor de periode 2024-2027. Het voorstel wordt naar verwachting in januari 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Het beleid is erop gericht, passende ondersteuning te bieden aan verschillende groepen inwoners met regelingen die beter aansluiten op hun behoeften. Om financiële problemen te voorkomen, worden er bijvoorbeeld geldlessen op school gegeven en kunnen volwassenen cursussen volgen om financieel fit te blijven. Het beleid ondersteunt inwoners om mee te kunnen doen aan de samenleving. Zodat kinderen bijvoorbeeld zwem- of muzieklessen kunnen krijgen en ouderen mee kunnen doen aan activiteiten, zodat zij niet eenzaam worden.

Ook is er meer begrip en bewustwording nodig voor schaamte rond financiële nood. De gemeente richt samen met maatschappelijke partners en ondernemers een platform op om het taboe op geldzorgen te verminderen. Dit platform is bedoeld om de wisselwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, verenigingen, scholen en het sociale team van de gemeente te versterken.

© Foto: RTV Ideaal (archief)