© Foto: OBS Hogenkamp Doetinchem

Openbare basisschool Hogenkamp in Doetinchem heeft een nieuw schoolgebouw nodig en deze moet plek bieden aan alle ongeveer 450 leerlingen. Een deel van het hondenlosloopterrein aan de Spoorstraat is in beeld als nieuwbouwlocatie. De keuze voor de locatie is nog niet zeker, uiteindelijk beslist de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem waarschijnlijk na de zomervakantie van 2024 over de locatiekeuze.

“Onze leerlingen, ouders en het team kunnen niet wachten totdat we allemaal weer op één locatie les krijgen in een nieuwe school. Een nieuw gebouw zorgt uiteindelijk ook voor een beter leerklimaat voor onze leerlingen“ aldus directeur OBS Hogenkamp Joost van Campen aan.

In de tussentijd gaan gemeente en school nog in overleg met omwonenden over de inpassing. Ook met hondenbezitters wordt gezocht naar een mogelijke oplossing voor het verdwijnen van een deel van het losloopterrein. Daarnaast moeten er nog onder andere bodem-, verkeers- en geluidsonderzoeken worden uitgevoerd. Deze uitkomsten kan de gemeenteraad meenemen in haar besluitvorming.

Het schoolgebouw van deze basisschool aan de Lohmanlaan voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook is het gebouw te klein. Een deel van de leerlingen krijgt daarom al ruim vijf jaar les in een verouderd schoolgebouw aan de Houtsmastraat. Een nieuw schoolgebouw zorgt ervoor dat de ongeveer 450 leerlingen weer samen leskrijgen in een kwalitatief goed gebouw.