Op de huidige kavel aan de Terborgseweg in Doetinchem gaat Laborijn een nieuw, duurzaam en gastvrij pand bouwen. In dit pand kan Laborijn straks inwoners goed ontvangen voor alle vormen van advies en dienstverlening. Ook voorziet het pand in voldoende werkplekken en overlegfaciliteiten. Verder wordt de nieuwbouw voorzien van een training- ontwikkelcentrum en productiehallen met passende werk- en ontwikkelplekken voor in ieder geval Wsw-medewerkers en inwoners die gebruik maken van de Wet inburgering en/of Participatiewet.

“Eén van de belangrijkste voorwaarden voor onze nieuwbouw was dat we goed bereikbaar moeten zijn voor onze inwoners en medewerkers. Deze locatie is hier zeer geschikt voor. Het doorlopen van de Europese aanbestedingsprocedure voor een ontwerp- en bouwteam is inmiddels afgerond. Het nieuwe pand wordt ontworpen door GAJ VBW Architecten en gebouwd door KlaassenGroep B.V. en zal een moderne uitstraling krijgen” aldus algemeen directeur Jeroen Spruit vertelt.

Als alles meezit verhuist Laborijn eind 2025/begin 2026 naar het nieuwe pand.

© Foto: Laborijn