Het Kompaan en de gemeente bouwen aan een mooie toekomst voor het onderwijs in Bronckhorst. Met een nieuwe school aan de Almenseweg in Vorden willen we het Voortgezet Onderwijs in de gemeente behouden en een impuls geven. Het nieuwe onderwijsconcept in de school biedt kansen voor Het Kompaan, verenigingen en het bedrijfsleven om een nauwe samenwerking aan te gaan die bijdraagt aan de ontwikkeling van jongeren en hun duurzame verankering in onze samenleving.

De voorbereidingen voor het opstellen van de ruimtelijke kaders waar het gebouw en directe omgeving aan moeten voldoen, lopen. Dit zijn bijvoorbeeld de positie, omvang en uitstraling van het gebouw, verkeers- en parkeeraspecten, landschappelijke inpassing en aan te leggen groen. De ruimtelijke kaders gaan de basis vormen voor de ontwerp van de school. Omwonenden worden betrokken bij het opstellen van deze ruimtelijke kaders. Begin juli is hierover een digitale bijeenkomst met hen.