De acht gemeenten van de Achterhoek, waaronder de gemeente Bronckhorst, bereiden zich voor op nieuwe contracten met zorgaanbieders van Jeugdhulp en Wmo (inclusief Wonen). Deze week hebben de colleges van burgemeester en wethouders besloten dat de nieuwe contracten niet op 1 januari 2022 ingaan, maar een halfjaar later: op 1 juli 2022. Cliënten ontvangen hierover nog een brief.

”In de Achterhoek werken gemeenten en zorgaanbieders aan de grootste stap sinds de decentralisaties van 2015. Het gaat niet alleen om nieuwe contracten afsluiten, het gaat óók over een nieuwe manier van samenwerken en zorg leveren aan onze inwoners. Snelheid is belangrijk, maar zorgvuldigheid is nog veel belangrijker. We nemen de tijd die ervoor nodig is,” zegt wethouder Joop Wikkerink namens de acht gemeenten.

Voor inwoners die op dit moment zorg of ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdhulp ontvangen, heeft dit geen gevolgen. Inwoners behouden tot in ieder geval de startdatum van de nieuwe contracten hun huidige zorgaanbieder, tenzij tussentijds de zorg- of ondersteuningsvraag van de inwoner wijzigt. Om dit mogelijk te maken, worden de huidige contracten met huidige zorgaanbieders verlengd. Inwoners die in de komende periode voor Jeugdhulp of Wmo bij de gemeente aankloppen, kunnen ook rekenen op zorg of ondersteuning van de huidige zorgaanbieders.