In januari 2022 begint Circulus-Berkel met het onderhoud aan de gemeentelijke laanbomen in het buitengebied van Lochem. Uitgangspunt voor het onderhoud is een gezond en evenwichtig laanbomenbestand. Daarbij gaat het om leeftijd, verschillende soorten, vitaliteit en veiligheid. Dit najaar stelde de gemeenteraad het nieuwe beleid voor beheer en onderhoud aan de laanbomen vast. De Lochemse laanbomen zijn gemiddeld meer dan 60 jaar oud. Meer dan een derde deel van de bomen is zelfs meer dan 70 jaar oud.

“Dat bomen steeds ouder zijn, betekent dat ze veel onderhoud nodig hebben. Tenslotte moeten weggebruikers wel veilig kunnen passeren. Om te voorkomen dat straks de meeste laanbomen tegelijk dood gaan of niet meer veilig zijn, is verjonging belangrijk. Daarbij kiest de gemeente zoveel mogelijk voor soorten die kunnen tegen een veranderend klimaat en die goed zijn voor de biodiversiteit. Zo kunnen inwoners en bezoekers ook in de toekomst blijven genieten van onze laanbomen en van de natuur” aldus Eric-Jan de Haan, wethouder Buitenruimte van de gemeente Lochem.

In 2022 plant de gemeente 1000 extra nieuwe laanbomen. Daarmee wordt de achterstand in herplant ingehaald. Dat gebeurt op plekken waar de afgelopen jaren door kap gaten in de lanen zijn ontstaan of waar herplant het door de droogte niet heeft gered. De jonge aanplant krijgt regelmatig water.

Foto: Gemeente Lochem