Rechtsherstel was er, maar met weinig compassie. Het belang van de gemeente stond voorop. Dat is de conclusie uit het onderzoek naar de rol van de voormalige gemeente Lochem in de roof van joods vastgoed in de Tweede Wereldoorlog. In januari 2021 stemde de gemeenteraad in met het onderzoek. Het college trekt zich de uitkomst aan en wil er iets mee.

Uit het onderzoek kwamen 47 joodse percelen naar voren. De voormalige gemeente Lochem kocht een aantal panden. De synagoge aan de Westerwal, nummers 1, 4, 5, 6 en 7 en de panden Bierstraat 2, Spaarbanksteeg (ongenummerd) en Walsteeg 29 (een schuur) in Lochem. De besturen van de voormalige gemeentes Laren en Gorssel kochten geen panden aan. Van aankoop van joodse landbouwgronden was geen sprake. Bij het rechtsherstel zijn geen opvallend hoge kosten in rekening gebracht. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een nieuw gemeentebestuur in Lochem.

Een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het Historisch Genootschap Lochem, Laren, Barchem, Vereniging De Elf Marken, de Stichting Synagoge Lochem en het Regionaal Archief heeft de onderzoeker bijgestaan.