REGIO8

De gemeente Doetinchem gaat opnieuw onderzoek doen naar het invoeren van cameratoezicht in het stadscentrum. De gemeenteraad stemde donderdagavond in om stappen te zetten die moeten leiden tot het plaatsen van een aantal tijdelijke camera’s in de binnenstad, zo schrijft REGIO8.

De eerstvolgende stap ligt bij burgemeester Mark Boumans, die moet onderzoeken of het op dit moment noodzakelijk en proportioneel is. Als dat zo blijkt te zijn, staat de weg vrij om een jaar lang camera’s te plaatsen in de binnenstad. De gemeenteraad stelt hiervoor 200.000 euro beschikbaar. De discussie rondom cameratoezicht laaide op na een grote vechtpartij in de binnenstad in oktober 2019, waarbij een grote politiemacht ter plaatse moest komen om de rust terug te brengen. De politie en horeca gaven direct al aan groot voorstander van cameratoezicht te zijn. De Doetinchemse gemeenteraad is al drie jaar verdeeld, mede door de inbreuk op de privacy.

Reden voor de hernieuwde discussie over de plaatsing zijn een aantal incidenten in de binnenstad. “Er waren te weinig incidenten om een zwaarwegende maatregel als cameratoezicht in te zetten”, aldus Rosa Giesen van GBB, een van de indieners van de motie, die een vergelijking trekt met 2019. “Vanaf de zomer is er een toename, niet alleen de frequentie neemt toe, maar ook de intensiteit. Het is belangrijk dat het veiligheidsgevoel van inwoners weer vergroot wordt als ze een avondje willen gaan stappen.”

© Foto: REGIO8