ProWonen investeert fors in de woningen in Dahlia-, Zonnebloem-, Zinnia- en Asterstraat in Zelhem door de woningen te verduurzamen. De gemeente Bronckhorst sluit daarbij aan en knappen deze straten op om zo de leefbaarheid en samenhang in de wijk te versterken.

Het ontwerp kwam samen met bewoners tot stand. Ze konden in mei hun reactie geven op twee ontwerpen. Eén ontwerp met relatief veel parkeergelengenheid en weinig groenstroken en één ontwerp met relatief veel groenstroken en weinig parkeergelengenheid. Naar aanleiding van de reacties is gekozen voor het ontwerp met zoveel mogelijk parkeergelegenheid en zijn er diverse aanpassingen op dat eerste ontwerp gedaan. Het aangepaste ontwerp is vervolgens besproken met de klankbordgroep. De planning is om in het eerste kwartaal van 2022 een aannemer te selecteren en in het tweede kwartaal van 2022 te starten met de uitvoering. Natuurlijk worden de straten niet allemaal tegelijk op gebroken. Daarnaast wacht de gemeente tot ProWonen de werkzaamheden heeft afgerond. Zodra de uitvoering in Dahlia-, Zonnebloem- en Zinniastraat start, brengt de gemeente Bronckhorst de bewoners en de omgeving op de hoogte. De uitvoering in de Asterstraat volgt later.

Door de aanvraag van een subsidie is het streven om het gebied tegelijkertijd wat te vergroten. De gemeente wil onder andere onderzoeken of zij de rijbaan van de Papaverstraat kunnen veranderen zodat parkeren op de rijbaan veiliger kan. Dit verlicht de parkeerdruk in de overige straten. In januari 2022 wordt duidelijk of we in aanmerking voor de subsidie komen en dit mee kunnen nemen. Meer informatie en het definitieve ontwerp vindt u op www.bronckhorst.nl/vierstratenbloemenbuurt.

Foto: Google Maps