De organisatie van festival Mañana Mañana, Feestfabriek Alles Komt Goed B.V., heeft besloten om Mañana Mañana definitief af te gelasten voor 2021. Met de huidige regels is het voor de Feestfabriek niet mogelijk om in augustus een festival met camping te organiseren waarbij de kwaliteit voor de bezoekers gegarandeerd kan worden. Daarom kiest de Feestfabriek dit jaar met de Mega Immuun Party, zonder camping, voor een formule die wel door kan gaan.

Op dit moment geldt de regel dat campingbezoekers ook een tussentijdse test moeten doen. De overheid zou op 6 juli een besluit nemen onder welke voorwaarden de tussentijdse test zou moeten plaatsvinden. Dit besluit is tot nader order uitgesteld. Door deze aanhoudende onzekerheid alsmede de kosten die hiermee gemoeid zijn, is de haalbaarheid van het evenement in het gedrang gekomen. De Feestfabriek neemt, vooruitlopend op de overheid, nu zelf het besluit aangezien de deadlines niet langer vooruitgeschoven kunnen worden.