© Foto: REGIO8

Lochem gaat ook zonder Spreidingswet door met het bieden van een plek aan asielzoekers en statushouders. De gemeente geeft aan de voorkeur te geven aan opvangplekken in de buurt van voorzieningen als scholen en huisartsen, ondanks zorgen in de samenleving.

“Het gaat ook over hoe je samen met elkaar in harmonie kan leven”, aldus wethouder Ria Leliveld, die haar plannen heeft opgeschreven in een nieuwe visie op de maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente. Leliveld geeft de voorkeur aan opvangplekken in de buurt van voorzieningen, ondanks eventuele reacties uit de samenleving. “Of je onrust helemaal kan voorkomen weet ik niet, we merken wel dat mensen zich zorgen maken over bijvoorbeeld de drukte in het verkeer en de zorg”, zegt de wethouder. “De belangen van inwoners hebben wel degelijk een plek. Die geluiden moeten ook geuit worden, dan kunnen we het gesprek aan gaan.”

In het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB staat dat de Spreidingswet moet worden geschrapt. Lochem trekt zich daar, net als de andere Achterhoekse gemeenten, weinig van aan. ‘Als gemeente Lochem vinden we een thuis bieden aan nieuwkomers een maatschappelijke verantwoordelijkheid’, staat in de nieuwe visie. ‘De vraag is niet óf wij onze bijdrage willen leveren, maar hoe.’ Momenteel heeft Lochem de opgave om 211 asielzoekers, hoeveel dit er in de toekomst zullen zijn is niet duidelijk. “Daar kan ik nu nog geen uitspraak over doen, wij willen eerst kijken wat haalbaar is”, aldus de wethouder.

‘Arbeidspotentieel’
Lochem ziet een rol voor ondernemers en lokale netwerken weggelegd in het laten integreren van de ‘nieuwkomers’, zoals de statushouders en asielzoekers door de gemeente worden genoemd. ‘Wij vragen hen meedoen mogelijk te maken voor zover dat kan en haalbaar is’, is de boodschap uit de visie. ‘Bij ontheemden (zoals Oekraïners, red.) doen we een beroep op hun zelfredzaamheid en participatievermogen. Zij brengen (arbeids)potentieel mee en we zien dat deze groep redelijk in staat is haar eigen leven te organiseren zonder tussenkomst van ons als gemeente.’

De gemeenteraad van Lochem vergadert op 10 juni over de visie ‘Een thuis in de gemeente Lochem voor nieuwkomers’.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8