Ook Bronckhorst krijgt een Witte Anjerperkje. Het veldje met witte anjers, is een belangrijk symbool voor de erkenning en waardering van de veteranen. De gemeente legde het perkje aan bij het Oorlogsmonument op het Verzetsplein in Vorden. De opening is op 22 juni om 16.00 uur door burgemeester Marianne Besselink en veteraan en initiatiefnemer André Bergman uit Hengelo.

Op deze dag organiseert de gemeente haar 5-jaarlijkse Veteranendag. Een middag waarop er stil wordt gestaan bij en waardering uiten voor hun belangrijke inzet en zij elkaar kunnen ontmoeten en bijpraten. Het plan kwam mede tot stand na een motie van PvdA, CU/SGP, CDA en D66 die unaniem door de Bronckhorster raadsfracties werd gesteund.

Foto: Gemeente Bronckhorst