Active Living Orion is een van de partijen die onderzoek laat doen naar een gezamenlijke Nederlandse en Belgische volleybalcompetitie om het niveau van de sport te verbeteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd op initiatief van de Nederlandse en Belgische volleybalbond, de Belgische Volley Liga (de Belgische competitie, red.) en drie Nederlandse clubs.

“Wij willen een professionelere organisatie worden”, aldus voorzitter Wijnand Geerdink van Orion. “In Nederland wil het nog niet zo vlotten met de professionaliseringslag in de competitie en daarom hebben wij als drie grootste clubs (Orion, Draisma Dynamo en Samen Lycurgus, red.) initiatief genomen om met de Belgische partijen om tafel te gaan.” Uit die gesprekken bleek dat de Belgen ook wel oren hadden naar een zogenoemde ‘crossborder-competitie’ en is er een stuurgroep opgericht. “In België is er een zelfde situatie als in Nederland, dat er een paar clubs de dienst uitmaken”, geeft Geerdink aan.

Om het volleybal in Nederland een andere status te geven zijn er volgens Geerdink meerdere zaken die moeten veranderen. “Bijvoorbeeld meer media-aandacht en een vollere hal”, aldus de Orion-voorzitter. Geerdink is namens de Nederlandse clubs en de Nederlandse bond deel van de stuurgroep. Het onderzoek naar een mogelijke ‘BeNeLiga’ loopt in drie fases. Op dit moment loopt de onderzoeksfase waarin belanghebbende partijen in de volleybalwereld gepolst worden. In de vervolgfase wordt gekeken of het proces doorgezet wordt en de eindfase wordt het dan wel, of niet, in gang zetten van een nieuwe competitie.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

© Foto: REGIO8