Op maandag 19 september vindt op de Oude Begraafplaats in Lochem een gebeurtenis plaats die de nodige aandacht verdient van de leden van het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem en de bevolking van Lochem. Het heeft de burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem behaagd de Oude Begraafplaats van Lochem de status van Gemeentelijk Monument te verlenen.

De Oude Begraafplaats wordt, onder de vleugels van het Historisch Genootschap, al 25 jaar onderhouden door een actieve werkgroep. Dit jaar dus precies 25 jaar en het bestaan van de werkgroep garandeert, met de toekenning van de status Gemeentelijk Monument het in stand houden en in stand blijven van de Oude Begraafplaats, onder het motto: in stand houden met oog voor vergankelijkheid. Hierbij is een zich steeds vernieuwende groep vrijwilligers uiteraard noodzakelijk.

De plechtigheid begint om 13.00 uur en na de officiële onthulling zal er aandacht zijn voor de totstandkoming en de geschiedenis van de Oude Begraafplaats en is er de mogelijkheid van een bescheiden bloemenhulde door de aanwezigen en een korte rondleiding.

Foto: Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem