Het college heeft op 9 november ingestemd met de ‘Ontwerp Transitievisie Warmte Oude IJsselstreek, stap voor stap naar aardgasvrij’.

Met deze visie geven we richting aan hoe onze inwoners van het aardgas kunnen stappen. Zo hebben we per wijk onderzocht welke mogelijkheden het meest geschikt zijn om de woningen en gebouwen aardgasvrij te maken. De gemeente heeft ook al verkend welke alternatieve warmtebronnen er per gebied mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld warmtenetten.

Volgend jaar wordt er begonnen in twee wijken van Varsseveld en Silvolde om in gesprek te gaan met inwoners, gebouweigenaren, ondernemers en andere partijen. Er wordt gepraat en gedacht over duurzame(re) oplossingen voor het verwarmen van de woningen, voor warm water om te douchen, en voor het koken op gas. Samen met de inwoners van deze twee wijken gaat de gemeente Oude IJsselstreek de komende jaren onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.